ZWROT TOWARU

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od otrzymania towaru.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Zegarkowa Moda Małgorzata Marzec, ul. Poniatowskiego 21 C, 37-450 Stalowa Wola, zegarkowamoda@zegarkowamoda.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane na adres naszej firmy lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Towar wraz z otrzymaną przez Klienta dokumentacją dołączoną do towaru (instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, dowód zakupu, pudełko, gratisy) powinien być odesłany kompletny w stanie niezmienionym - chyba, że zmiany wynikają ze zwykłego zarządu. Prosimy o bardzo staranne zabezpieczenie produktu przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres: „Zegarkowa Moda” Małgorzata Marzec, ul. Poniatowskiego 21 C, 37-450 Stalowa Wola. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

REKLAMACJE

W przypadku reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć - wysłać produkt wraz z dowodem zakupu, kartą gwarancyjną do Autoryzowanego Punktu Serwisowego lub do punktu zakupu towaru( adres: Zegarkowa Moda, Małgorzata Marzec, ul.Poniatowskiego 21 C, 37-450 Stalowa Wola ).

Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z warunkami podanymi w karcie gwarancyjnej.

Reklamujący powinien zegarek dostarczyć w pudełku na zegarek, które otrzymał podczas zakupu oraz zabezpieczyć produkt przed uszkodzeniem w trakcie wysyłki.

W przypadku dostarczenia do serwisu zegarka lub zgłoszenia usterki, która nie jest objęta gwarancją, reklamujący zostanie obciążony kosztami za wykonanie ekspertyzy technicznej i kosztami transportu.

Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

Reklamacje towarów będą rozpatrywane w ciągu 14 dni licząc od dnia dostarczenia towaru do siedziby firmy, zgodnie z przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa. Całkowity okres naprawy może ulec wydłużeniu o czas oczekiwania na części zamienne lub o czas niezbędny do wykonania testów. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie.

Reklamacje niedotyczące bezpośrednio towaru rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sklep, zgodnie z przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa.