Oferowane przez sklep internetowy Zegarkowa Moda produkty są nowe, wolne od wad oraz objęte gwarancją – warunki gwarancji są przedstawione w załączonej do towaru karcie gwarancyjnej. Szczegółowe informacje oraz treść karty gwarancyjnej można uzyskać kontaktując się ze sklepem internetowym zegarkowamoda.pl

Zegarki marki: Casio, Lorus, Puma, Q&Q posiadają gwarancję honorowaną w całym kraju. Punkty serwisowe można sprawdzić na stronie internetowej firmy Zibi: http://www.zibi.pl

Zegarki marki: Gino Rossi, Jordan Kerr, Xonix, Pacyfic, Fuji, Perfect objęte są gwarancją Firmy ZEGARKOWA MODA lub producenta. Adres serwisu: Zegarkowa Moda - Małgorzata Marzec, ul.Poniatowskiego 21 C, 37-450 Stalowa Wola.

REKLAMACJE

W przypadku reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć - wysłać produkt wraz z dowodem zakupu, kartą gwarancyjną do Autoryzowanego Punktu Serwisowego lub do punktu zakupu towaru   ( adres: Zegarkowa Moda, Małgorzata Marzec, ul.Poniatowskiego 21 C, 37-450 Stalowa Wola ).

Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z warunkami podanymi w karcie gwarancyjnej.

Reklamujący powinien zegarek dostarczyć w pudełku na zegarek, które otrzymał podczas zakupu oraz zabezpieczyć produkt przed uszkodzeniem w trakcie wysyłki.

W przypadku dostarczenia do serwisu zegarka lub zgłoszenia usterki, która nie jest objęta gwarancją, reklamujący zostanie obciążony kosztami za wykonanie ekspertyzy technicznej i kosztami transportu.

Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

Reklamacje towarów będą rozpatrywane w ciągu 14 dni licząc od dnia dostarczenia towaru do siedziby firmy, zgodnie z przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa. Całkowity okres naprawy może ulec wydłużeniu o czas oczekiwania na części zamienne lub o czas niezbędny do wykonania testów. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie.

Reklamacje niedotyczące bezpośrednio towaru rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sklep, zgodnie z przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa.